Magnus Johnsson AI Research AB

Maskininlärning, AI, Kognitionsvetenskap etc.

magnus@magnusjohnsson.se

Home

CV

Conferences

Publications

Consciousness

Action Recognition

Imagination

Associative Self-Organizing Map

Neural Networks

AI in Medicine

Robotics

Haptic Perception

Other Research

Teaching

Consulting

Forthcoming

Follow me on ResearchGate

View Magnus Johnsson's profile on LinkedIn

Konsult

This page in English

Jag har mitt eget konsultföretag.

Jag kan hjälpa er med ert företag / er organisation genom att erbjuda expertis särskilt inom maskininlärning och artificiell intelligens, men även inom kognitionsvetenskap, robotik, datavetenskap, mänsklig kognition eller kognitiva designprinciper. Jag är en kreativ problemlösare med lång erfarenhet av att utforma och implementera system och genomföra forskning inom dessa områden, samt inom relaterad projektledning och handledning. Jag kan hjälpa er att undersöka möjligheterna för att använda maskininlärning och AI inom ert företag / organisation, samt stödja och hjälpa till med implementationen.

Eller kanske ni behöver någon som ger presentationer eller undervisar er eller er organisation om något som är relaterat till dessa ovanstående områden. Då är jag förmodligen rätt person att hjälpa er med det. Jag är en erfaren föredragshållare som har gett presentationer vid många internationella vetenskapliga konferenser, och jag har undervisat på allt från grundnivå till doktorandnivå och handlett masterstudenter och doktorander i datavetenskap och kognitionsvetenskap. Jag är också en erfaren skribent, granskare och redaktör. Läs på min hemsida för att se lite mer om vad jag kan hjälpa er med.

Om ni vill arbeta tillsammans med mig, så kontakta mig för att diskutera hur jag kan hjälpa er med ert projekt. Jag innehar f-skatt